yabo鸭脖·(中国)官方网站

專任教師

湯子建

訪問次數:發布日期:2021-04-30

 

湯子建 博士、教授、博导


教育經曆:

博士 201209-201806 美國緬因大學與傑克遜實驗室

碩士 200609-200806 武漢大學 生物化學與分子生物學

學士 200209-200606 武漢大學 生命科学

工作經曆與任職:

博士後 201809-202103  美國國立衛生研究院,國立癌症研究所

研究方向:

實驗室主要利用小鼠模型,通過高通量測序,遺傳學,分子生物學等技術,研究蛋白質組穩態與腫瘤,爲腫瘤防治提供理論依據。

代表論文:

  1. Tang Z, Su K, Xu M, Dai C. Science Advances. 2020

  2. Tang Z, Dai S, He Y, Doty RA, Shultz LD, Sampson SB, Dai C. Cell. 2015

  3. Dai S#, Tang Z#, Cao J#, Zhou W#, Li H, Sampson S, Dai C. EMBO J. 2015

  4. Tang Z, Dai C. Methods Mol Biol. 2017

  5. Su K, Dai S, Tang Z, Xu M, Dai C. Mol Cell. 2019

  6. Su K, Cao J, Tang Z, Dai S, He Y, Sampson S, Benjamin I and Dai C. Nat Cell Biol. 2016

  7. Dai C, Santagata S, Tang Z, Shi J, Cao J, Kwon H, Bronson RT, Whitesell L, Lindquist S. J Clin Invest. 2012

授權專利:

  1. US20180369203.

  2. WO 2017/007495 Al.

聯系方式(郵箱):

    zijiantang@mail.jinxiniu168.com