yabo鸭脖·(中国)官方网站

專任教師

包文骀

訪問次數:發布日期:2021-03-16

包文骀 博士、副教授、碩導  

教育經曆:

2005-2009  武漢大學 生物學基地班 本科

2009-2015  中国科学院上海生命科學研究院营养科學研究所 博士

工作經曆與任職:

2016-2021    華中科技大學同濟醫學院 博士後

2021-至今    華中農業大學 yabo与健康學院 副教授

研究方向:

各類疾。绕涫巧窠浵到y疾病中的鐵死亡現象

代表論文:

1. Wen-Dai Bao, Pei Pang, Xiao-Ting Zhou, Kai Chen, Jing Wang, Fudi Wang, Dong Xie,Ya-Zhuo Hu, Zhi-Tao Han, Hong-Hong Zhang, Wang-Xia Wang, Peter T. Nelson, Youming Lu, Dan Liu, Ling-Qiang Zhu*.Loss of ferroportin induces memory impairment via promoting ferroptosis in Alzheimers disease. Cell death differentiation, 2021

2. Wen-Dai Bao, Xiao-Ting Zhou, Kai Chen, Jing Wang, Fudi Wang, Dong Xie, Youming Lu,Dan Liu, Ling-Qiang Zhu*.miR124/Fpn Signaling Mediated Brain Iron Accumulation in Intracerebral Hemorrhage. Aging cell, 2020 Nov;19(11):e13235.
3.
Hao Jiang , Huijun Cao , Ning Ma , Wen-Dai Bao , Jingjing Wang , Tianwei Chen , Erbin Zhang , Yanmei Yuan , Qianzhi Ni , Fengkun Zhang , Xufen Ding , Qianwen Zheng , Yikang Wang , Min Zhu , Xiang Wang , Jing Feng , Xueli Zhang , Shuqun Cheng , Danjun Ma , Lin Qiu , Jing-jing Li , Dong Xie*. Chromatin remodeling factor ARID2 suppresses hepatocellular carcinoma metastasis via DNMT1-Snail axis. PNAS. 2020 Mar 3;117(9):4770-4780.

4. Wen-Dai Bao, Yao fan, Yue-Zhen Deng, Ling-Yun Long, Dong-Xian Guan, Zhen-Yu Qian,Peng An, Yuan-Yuan Feng, Zhi-Ying He, Xiao-Fan Wang, H. Phillip Koeffler,Ronggui Hu, Xin Wang, Fudi Wang, Jing-Jing Li, Dong Xie*. Iron overload in HereditaryTyrosinemia Type 1 induces liver injury through tfr2/hepcidin axis. Jounal of hepatology,2016

5. Guan DX, Shi J, Zhang Y, Zhao JS, Long LY, Chen TW, Zhang EB, Feng YY, Bao WD,DengYZ, QiuL, ZhangXL,KoefflerHP, LiJJ, ChengS, XieD*. Sorafenib enriches EpCAM positive tumor initiating cells and exacerbates a subtype ofhepatocellular carcinoma through TSC2-AKT cascade. Hepatology, 2015

基金項目:

1.國家自然科學基金委青年科學基金項目,81700789,鐵離子過載在I型酪血酸症中誘導肝髒損傷的作用及機制研究,2018/1-2020/12,81700789, 20萬,主持

2.中国博士後科学基金资助,面上项目,第 61 批,2017M612467,5萬,主持

聯系方式(郵箱):

baowendai@163.com